Combo ưu đãi

Mua 1 Bổ Thận Shogun (xanh) tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nam (đen) Mua 1 Bổ Thận Shogun (xanh) tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nam (đen)
-38%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 1 Bổ Thận Shogun (xanh) tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nam (đen)

250,000₫ 400,000₫
-38%
Mua 1 Hana Aqua Collagen  tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nữ (hồng) Mua 1 Hana Aqua Collagen  tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nữ (hồng)
-47%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 1 Hana Aqua Collagen tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nữ (hồng)

180,000₫ 340,000₫
-47%
Mua 1 Hana Aqua Rich tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nữ (hồng) Mua 1 Hana Aqua Rich tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nữ (hồng)
-41%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 1 Hana Aqua Rich tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nữ (hồng)

220,000₫ 370,000₫
-41%
Mua 5 Bổ Thận Shogun (xanh) tặng 2 Bổ Thận Shogun Việt Nhật (đỏ)
-36%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 5 Bổ Thận Shogun (xanh) tặng 2 Bổ Thận Shogun Việt Nhật (đỏ)

1,250,000₫ 1,960,000₫
-36%
Mua 5 Bổ Thận Shogun Việt Nhật (đỏ) tặng 2 Bổ Thận Shogun (xanh) Mua 5 Bổ Thận Shogun Việt Nhật (đỏ) tặng 2 Bổ Thận Shogun (xanh)
-36%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 5 Bổ Thận Shogun Việt Nhật (đỏ) tặng 2 Bổ Thận Shogun (xanh)

1,250,000₫ 1,960,000₫
-36%
Mua 5 Hana Aqua Collagen  tặng 2 Nước Uống Cấp Ẩm Hana Aqua Rich Mua 5 Hana Aqua Collagen  tặng 2 Nước Uống Cấp Ẩm Hana Aqua Rich
-44%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 5 Hana Aqua Collagen tặng 2 Nước Uống Cấp Ẩm Hana Aqua Rich

900,000₫ 1,600,000₫
-44%
Mua 5 Hàu Biển Shogun tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nam (đen)
-30%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 5 Hàu Biển Shogun tặng 1 Bọt vệ sinh HANAKI dành cho nam (đen)

925,000₫ 1,320,000₫
-30%
Mua 5 Nước Uống Cấp Ẩm Hana Aqua Rich tặng 2 Hana Aqua Collagen Mua 5 Nước Uống Cấp Ẩm Hana Aqua Rich tặng 2 Hana Aqua Collagen
-35%
DƯỢC PHẨM VIỆT NHẬT

Mua 5 Nước Uống Cấp Ẩm Hana Aqua Rich tặng 2 Hana Aqua Collagen

1,100,000₫ 1,690,000₫
-35%

Chương trình mùa thu 2023! Áp dụng tới hết ngày 30/09/2023. Không áp dụng cùng các chương trình khác!

Một số combo có thể hết trước thời hạn do số lượng sản phẩm có hạn!

Sản phẩm đã xem